شکلات
عاشقتم شکلات


یکشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۰۳
از کتاب شاد باش لعنتی

شادباش لعنتي

..................

يك صفحه ازكتاب

درس زندگي ۵

درباره درخت از روي ميوه هايش قضاوت كن،درمورد آدم ها هم همينطور.

هميشه مي تواني از روي محيطي كه فرد درآن بزرگ شده

حدس بزني چه نوع آدمي است

سيب چندان دورتر از درختش نمي افتد-همين طور يك موز بد.

اما حالا مي داني كه خوب است از آدم هاي از نوع"موز بد" اجتناب كني.

وبخصوص مي داني كه دنبال توصيه هاي اين جور افراد رفتن كاملا" بي فايده است.

مثلا"از آدم هاي بي كار نمي شود درباره كار سئوال كرد... يااز آدم هاي تنها درمورد رابطه...

+ یکشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ | 16:37 | ستاره

This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy